top of page

Thank you for your support in crowdfunding.

We were able to successfully achieve our crowdfunding goal thanks to the support of many people.

p122405-key-visual-3_edited.jpg

A total of 423 people provided their support.
Although we were unable to introduce them above, we have listed here the names (nicknames) of everyone who agreed to have their names listed on our website.

Mikity /Nekko/Kuroneko Peko/REIKO/Jack/Airi Cat Rescue Squad/Kogarasuma/Yoshiwara Miho/Takeda Yoko/Tsubaki/Sano Tomoko/Ogawa Tamaki/Airi Cat Rescue Squad staff ^_?☆/Okazaki Miyuki/Mura Maya/Pink Panther/K.KIMURA/Nora Neko Sally/Neko Neko/Myunekotan215/Touching Cat Video/Nekoyuki/Nani Nu Neko/Tsutsui Akiko/Tsumire Uni/Koume Mama/Naruhana/Hiramatsu Yoko/Leo Nana/Shindo Sayuki/Nori.B. Cheese Cheese/Noriran/Azusa T/Marumemaru/Ogawa Eri/Morita Akiko/Azusa K/Uchitomi Tadao/Neko Neko Neko/ohanachan/Tosa Rai, Fuku, Ram/Onose Makoto & Seiko/Namarun/Mizobuchi Hiromasa/Baron Kite/Sakenyan/moya/Kawaguchi Toru-sama/Kuu-nyan-sama/Kotayuki-sama/Chatraika-sama/Yuko Yoshino-sama/Atsuizo Kumagai-sama/Koichi Ohno-sama/Ako no Jikan [Koyuki]-sama/Aroma to Okayu-sama/Woodspoon-sama/Reiko-sama/Chaco Mama-sama/Tori Sasami-sama/Mairiko Oya-sama/Eiko-sama/SANO-sama/mimikikihana-sama/Mika Ishida-sama/Four Moms, Noriko-sama/Purin-sama/Poo-chan-sama/Nyanko Tokumaru-sama/Motorase-sama/Yasapan-sama/Takako Kumagai-sama/Atsushi Onishi-sama/Mofumofu Ann-chan and Mari-sama/Kaoru-sama/Sakata Koron-sama/Midori Takahashi-sama/yamatetsu-sama/Chieko Ogawa-sama/Kikukiupunipuni-sama/Ha-chan-sama/Yumi Ishii-chan-sama/Fujitomo-sama/Shiho Watanabe-sama/Tamago-sama/Tomo-sama/Loved One Riorio-mama /Miyauchi Kazuko-sama/Subtora-sama/Yocchan-sama/Nahi-sama/Kubota-sama/Kawachi no Chahaku-sama/Mayumayu-sama/Kuu-chan + Ouji-sama/Yun Kotetsu-sama/Teijima Noriko-sama/Luna and Norn's Mom-sama/Ushiroda-sama/Yuko Naruoka-sama/Rabi-san-sama/Azuma Yumiko-sama/Kawamoto Masahiro-sama/Koji Hirohiro-sama/Yuko-sama/Tanaka Yumiko-sama/Run-nyan and Mainyan-sama/Ohira Masayuki-sama/Kitahara Noriko-sama/Tamayome-sama/Skyjin-sama/Yamazaki Michiyo-sama/Shimasawa Yuko-sama/Kealamaomao-sama/sibako-sama/Social Insurance Labor Consultant Dobashi Kazuma-sama/Kawabe Kana-sama/Ikeda Ikura, Sawara-sama/Toyoda Masakazu-sama/Matchan☆-sama

Some emojis and other characters cannot be reproduced and have been omitted.

bottom of page